..

Fanklub fotbalistů MÍŠKOVICE

Historie

...historie...

....Počátky tělovýchovného hnutí v obci se datují od roku 1927, kdy se zde začal hrávat neorganizovaně fotbal. V roce 1931 byl učiněn pokus o založení sportovního klubu pod názvem Pratenciána /Lučňáci/. Žádost o registraci, však tehdejší Obecní rada zamítla.

Ve větším rozsahu se začalo s přípravou k založení klubu na jaře roku 1942. K samotnému založení dnešní TJ Sokol Míškovice, tehdy však pod názvem SK Míškovice, došlo 4.7.1943 a pod tímto názvem existoval až do 28.4.1948, kdy byl přejmenován na dnešní název.

Hlavní činností byl v období 1943 – 45 fotbal, protože v této době jiná činnost nešla provozovat. Od roku 1945 do šedesátých let se při fotbale pravidelně cvičilo v tělocvičně na různých nářadích a nedílnou součástí byla i kulturní činnost, kdy se ročně hrály 2 – 3 divadelní představení a pořádaly různé estrády.

Dnešní TJ má 101 členů a orientuje se pouze na fotbal. Ve fotbalových soutěžích hrají muži Krajskou soutěž I.B. třídy Zlínského kraje